Gerónimo és humor quotidià i lectura divertida de l’actualitat, amb Víctor Sánchez, Alberto Vives i Roby Repsold. Divendres a les 19 h.