'La pirámide' no enganya, és el què és, un catxondeo, una desfassada monumental a base de música i humor, conduïda (és un dir) pel FARAÓ de la ràdio, en Francisco Cuenca. Dissabtes de 19 a 21 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.